MİSYONUMUZ

Toplumsal duyarlılığı arttırmak ve dayanışmayı desteklemek amacıyla Sinop Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanlarının kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile gerçekleştireceği projeler yoluyla toplumsal konularda farkındalık oluşturmak ve gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projeleri ile bireye ve bölgeye yönelik kazanımlar elde etmek.

VİZYONUMUZ

Toplumsal meselelerin çözümünde teori ve pratiğin birlikte yürütüldüğü bir anlayış doğrultusunda toplumu ve doğayı kuşatan bir bakış açısı geliştirmek.

ÖRNEK PROJELER;

  • Çocuklara yönelik projeler,
  • Yaşlılara yönelik projeler,
  • Dezavantajlı gruplara yönelik projeler,
  • Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin projeler,
  • Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik projeler,
  • Eğitimin iyileştirilmesine yönelik projeler,
  • Sokak hayvanlarına yönelik projeler,
  • Sağlık ile ilgili projeler,
  • Trafik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler,
  • Afet eğitimi ile ilgili projeler,