Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü, toplumsal faydayı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde koordine bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2/12/2019 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulmuştur.